کتاب هاي کیومرث پارسای

مترجم کتاب گردهمایی , کتاب نقاشی , کتاب پاییز پدرسالار , کتاب عشق و سایر اهریمنان , کتاب آوای وحش , کتاب دخمه , کتاب مرد-اسب , کتاب درختی در بروکلین می روید , کتاب عشق سالهای وبا , کتاب درمان شوپنهاور , کتاب هنگامی که نیچه گریست , کتاب صد سال تنهایی , کتاب هجوم دوباره مرگ , کتاب ابله , کتاب سفر آقای فیل , کتاب بلم سنگی , کتاب همه نام ها , کتاب گزارش یک آدم ربایی , کتاب گزارش یک قتل از پیش اعلام شده , کتاب ساعت شوم , کتاب ژنرال در هزار توی خویش , کتاب گردباد برگ , کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم , کتاب موهبت درمان , کتاب ارباب زمان , کتاب یک روز دیگر , کتاب خلیج نقره ای , کتاب شاه سلیمان , کتاب پیمان سحرگاهی , کتاب زندگی روی میسی سی پی , کتاب رهایی , کتاب سه شنبه ها با موری , کتاب انسان در جستجوی معنا , کتاب میل به معنا , کتاب زندگی من در گذر زمان , کتاب پدرو پارامو , کتاب دختری که می شناسم , کتاب غریبه , کتاب لی لی , کتاب شرق بهشت , کتاب دون کیشوت , کتاب کوری , کتاب آناخوسیفا , کتاب مرگ ایوان ایلیچ ,

رمان هنگامی که نیچه گریست

خرید رمان هنگامی که نیچه گریست

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات جامی

خرید رمان هنگامی که نیچه گریست

رمان گردهمایی

خرید رمان گردهمایی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات روزگار

خرید رمان گردهمایی

رمان عشق سالهای وبا

خرید رمان عشق سالهای وبا

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید رمان عشق سالهای وبا

رمان نقاشی

خرید رمان نقاشی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات هنرکده

خرید رمان نقاشی

رمان پاییز پدرسالار

خرید رمان پاییز پدرسالار

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید رمان پاییز پدرسالار

رمان عشق و سایر اهریمنان

خرید رمان عشق و سایر اهریمنان

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید رمان عشق و سایر اهریمنان

رمان آوای وحش

خرید رمان آوای وحش

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات نشر ثالث

خرید رمان آوای وحش

رمان دخمه

خرید رمان دخمه

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات روزگار

خرید رمان دخمه

کتاب مرد-اسب

خرید کتاب مرد-اسب

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات یوبان

خرید کتاب مرد-اسب

رمان درمان شوپنهاور

خرید رمان درمان شوپنهاور

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات مصدق

خرید رمان درمان شوپنهاور

رمان درختی در بروکلین می روید

خرید رمان درختی در بروکلین می روید

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات هنرکده

خرید رمان درختی در بروکلین می روید

کتاب صد سال تنهایی

خرید کتاب صد سال تنهایی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید کتاب صد سال تنهایی

کتاب هجوم دوباره مرگ

خرید کتاب هجوم دوباره مرگ

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات نشر چلچله

خرید کتاب هجوم دوباره مرگ

کتاب ابله

خرید کتاب ابله

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات سمیر

خرید کتاب ابله

کتاب سفر آقای فیل

خرید کتاب سفر آقای فیل

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات در دانش بهمن

خرید کتاب سفر آقای فیل

کتاب بلم سنگی

خرید کتاب بلم سنگی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات علم

خرید کتاب بلم سنگی

کتاب همه نام ها

خرید کتاب همه نام ها

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات علم

خرید کتاب همه نام ها

کتاب گزارش یک آدم ربایی

خرید کتاب گزارش یک آدم ربایی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات علم

خرید کتاب گزارش یک آدم ربایی

کتاب گزارش یک قتل از پیش اعلام شده

خرید کتاب گزارش یک قتل از پیش اعلام شده

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید کتاب گزارش یک قتل از پیش اعلام شده

کتاب ساعت شوم

خرید کتاب ساعت شوم

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید کتاب ساعت شوم

رمان ژنرال در هزار توی خویش

خرید رمان ژنرال در هزار توی خویش

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید رمان ژنرال در هزار توی خویش

کتاب گردباد برگ

خرید کتاب گردباد برگ

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید کتاب گردباد برگ

کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم

خرید کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

خرید کتاب زندگی می کنم که گزارش دهم

کتاب موهبت درمان

خرید کتاب موهبت درمان

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات جامی

خرید کتاب موهبت درمان

کتاب ارباب زمان

خرید کتاب ارباب زمان

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات تمدن علمی

خرید کتاب ارباب زمان

کتاب یک روز دیگر

خرید کتاب یک روز دیگر

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات تمدن علمی

خرید کتاب یک روز دیگر

کتاب خلیج نقره ای

خرید کتاب خلیج نقره ای

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات مصدق

خرید کتاب خلیج نقره ای

رمان شاه سلیمان

خرید رمان شاه سلیمان

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات مصدق

خرید رمان شاه سلیمان

کتاب پیمان سحرگاهی

خرید کتاب پیمان سحرگاهی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات جامی

خرید کتاب پیمان سحرگاهی

کتاب زندگی روی میسی سی پی

خرید کتاب زندگی روی میسی سی پی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات ناژ

خرید کتاب زندگی روی میسی سی پی

رمان رهایی

خرید رمان رهایی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات نشر چلچله

خرید رمان رهایی

کتاب سه شنبه ها با موری

خرید کتاب سه شنبه ها با موری

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات تمدن علمی

خرید کتاب سه شنبه ها با موری

کتاب انسان در جستجوی معنا

خرید کتاب انسان در جستجوی معنا

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات علم

خرید کتاب انسان در جستجوی معنا

کتاب میل به معنا

خرید کتاب میل به معنا

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات تمدن علمی

خرید کتاب میل به معنا

کتاب زندگی من در گذر زمان

خرید کتاب زندگی من در گذر زمان

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات قطره

خرید کتاب زندگی من در گذر زمان

کتاب پدرو پارامو

خرید کتاب پدرو پارامو

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات نشر چلچله

خرید کتاب پدرو پارامو

کتاب دختری که می شناسم

خرید کتاب دختری که می شناسم

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات مصدق

خرید کتاب دختری که می شناسم

رمان غریبه

خرید رمان غریبه

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات مصدق

خرید رمان غریبه

رمان لی لی

خرید رمان لی لی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات علم

خرید رمان لی لی

کتاب شرق بهشت

خرید کتاب شرق بهشت

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات روزگار

خرید کتاب شرق بهشت

کتاب دون کیشوت

خرید کتاب دون کیشوت

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات روزگار

خرید کتاب دون کیشوت

کتاب کوری

خرید کتاب کوری

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات روزگار

خرید کتاب کوری

کتاب آناخوسیفا

خرید کتاب آناخوسیفا

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات نشر چلچله

خرید کتاب آناخوسیفا

کتاب مرگ ایوان ایلیچ

خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات تمدن علمی

خرید کتاب مرگ ایوان ایلیچ

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي محمود امجدی
معرفي کتاب هاي سعید نیک منش
معرفي کتاب هاي سعیده کاظمیان
معرفي کتاب هاي عبدالحسین آذرنگ
معرفي کتاب هاي ثنا نصاری
معرفي کتاب هاي حسن اکبری بیرق