رمان گردهمایی

خرید رمان گردهمایی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات روزگار

#معرفی بهترین کتاب ها و رمان های برنده ی جایزه ی من بوکر - #معرفی بهترین کتاب های ادبیات ایرلند و رمان های ادبیات ایرلند - #معرفی بهترین کتاب های داستانی - رمان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های معاصر جهان - #کتاب داستان درام - رمان درام - #کتاب داستان زندگی خانوادگی - رمان زندگی خانوادگی - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های ادبیات مدرن جهان - #معرفی بهترین کتاب های ادبیات اروپا و رمان های ادبیات اروپا - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 2000 میلادی - خرید رمان گردهمایی
معرفی رمان گردهمایی

رمان صد سال تنهایی

خرید رمان صد سال تنهایی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

#معرفی بهترین کتاب ها و رمان های برندگان جایزه نوبل ادبیات - #معرفی بهترین کتاب های داستانی - رمان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های رئالیسم جادویی جهان - #کتاب داستان زندگی خانوادگی - رمان زندگی خانوادگی - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های کلاسیک جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های ادبیات آرژانتین - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های ادبیات آمریکای لاتین - #معرفی بهترین کتاب های ادبیات کلمبیا و رمان های ادبیات کلمبیا - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1960 میلادی - #پرفروش ترین کتاب ها در ایران کتاب - #صد کتاب قرن لوموند - #لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند - خرید رمان صد سال تنهایی
معرفی رمان صد سال تنهایی

رمان نقاشی

خرید رمان نقاشی

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات هنرکده

#معرفی بهترین کتاب ها و رمان های برندگان جایزه نوبل ادبیات - #معرفی بهترین کتاب های داستانی - رمان - #کتاب داستان فلسفی - رمان فلسفی - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های ادبیات مدرن جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1970 میلادی - #معرفی بهترین کتاب های ادبیات پرتغال و رمان های ادبیات پرتغال - #پرفروش ترین کتاب ها در ایران کتاب - خرید رمان نقاشی
معرفی رمان نقاشی

رمان پاییز پدرسالار

خرید رمان پاییز پدرسالار

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

#معرفی بهترین کتاب ها و رمان های برندگان جایزه نوبل ادبیات - #معرفی بهترین کتاب های داستانی - رمان - #کتاب داستان سیاسی - رمان سیاسی - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های رئالیسم جادویی جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های ادبیات مدرن جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های ادبیات آرژانتین - #معرفی بهترین کتاب های ادبیات کلمبیا و رمان های ادبیات کلمبیا - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1970 میلادی - #پر بازدید ترین کتاب ها - خرید رمان پاییز پدرسالار
معرفی رمان پاییز پدرسالار

رمان عشق و سایر اهریمنان

خرید رمان عشق و سایر اهریمنان

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات آریابان

#معرفی بهترین کتاب ها و رمان های اقتباسی جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های برندگان جایزه نوبل ادبیات - #کتاب داستان تاریخی - رمان تاریخی - #کتاب داستان عاشقانه - رمان عاشقانه - #معرفی بهترین کتاب های داستانی - رمان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های معاصر جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های رئالیسم جادویی جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های ادبیات آرژانتین - #معرفی بهترین کتاب های ادبیات کلمبیا و رمان های ادبیات کلمبیا - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1990 میلادی - خرید رمان عشق و سایر اهریمنان
معرفی رمان عشق و سایر اهریمنان

رمان آوای وحش

خرید رمان آوای وحش

ترجمه : کیومرث پارسای از انتشارات نشر چلچله

#معرفی بهترین کتاب ها و رمان های اقتباسی جهان - #کتاب داستان ماجرایی - رمان ماجرایی - #معرفی بهترین کتاب های ادبیات آمریکا و رمان های ادبیات آمریکا - #کتاب داستان تاریخی - رمان تاریخی - #معرفی بهترین کتاب های داستانی - رمان - #کتاب ادبیات کودک و نوجوان - رمان ادبیات کودک و نوجوان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های کلاسیک جهان - #معرفی بهترین کتاب ها و رمان های دهه 1900 میلادی - #صد رمان برتر تاریخ به انتخاب گاردین - #صد رمان برتر مدرن لایبرری - خرید رمان آوای وحش
معرفی رمان آوای وحش

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي عباس مخبر
معرفي کتاب هاي محمدتقی فرامرزی
معرفي کتاب هاي فریدون رضوانیه
معرفي کتاب هاي ناصر زرافشان
معرفي کتاب هاي آرش رضاپور
معرفي کتاب هاي علیرضا جباری (آذرنگ)