کتاب هاي پرویز شهدی

مترجم کتاب جوینده طلا , کتاب عنکبوت , کتاب مرگ شهریار سنگور , کتاب پرواز شبانه , کتاب شرق بهشت , کتاب سرگذشت آرتور گوردن پیم , کتاب حکومت نظامی (شهر بندان) , کتاب دادگسترها , کتاب جنایت و مکافات , کتاب نفوس مرده , کتاب کالیگولا , کتاب مرشد و مارگریتا , کتاب مرغ دریایی , کتاب سقوط , کتاب دایی وانیا , کتاب سه خواهر , کتاب ماندارن ها , کتاب شوالیه ناموجود , کتاب دزیره , کتاب استالینگراد - آغاز پایان , کتاب تحقیر و توهین شده ها , کتاب باغ آلبالو , کتاب ایوانف , کتاب وحشی , کتاب مجموعه آثار آلبر کامو , کتاب بیگانه , کتاب مرگ شادمانه , کتاب دور از دیار و قلمرو , کتاب طاعون , کتاب شازده کوچولو , کتاب مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری , کتاب پیک جنوب , کتاب خلبان جنگ , کتاب زمین آدم ها , کتاب دژ , کتاب توفان , کتاب ابله (دو جلدی) , کتاب خاطرات خانه ی مردگان , کتاب مردمان فرودست , کتاب ایزابل بروژ , کتاب فانفارلو , کتاب حیوان اندیشمند , کتاب خورشید خانواده اسکورتا , کتاب سفر به دوزخ , کتاب ویکنت دو نیم شده , کتاب ییلاق انگلیسی , کتاب خانواده ی نفرین شده ی کندی , کتاب اتاق افسران , کتاب برادران کارامازوف (2جلدی) , کتاب نخستین مرد , کتاب به امید دیدار در آن دنیا , کتاب سقوط برلن , کتاب بارون درخت نشین , کتاب انزجار , کتاب بل آمی , کتاب جان های افسرده , کتاب نوه آقای لین , کتاب تاراس بولبا , کتاب مبارزه با مرگ پیشه ی من است , کتاب رستاخیز , کتاب یادداشت های زیرزمین و شب های روشن , کتاب فراز و نشیب زندگی بدکاران , کتاب …یا به عزایم خواهی نشست , کتاب شب ظلمانی فراموش شدگان , کتاب ناقوس عزا در سوگ که می زند , کتاب ماجرای شگفت انگیز توتان خامون , کتاب نبرد پرل هاربر , کتاب پانزده ساله ام و نمی خواهم بمیرم , کتاب سه روز و یک عمر , کتاب دفترچه ها , کتاب بالزاک،زندگی و آثارش ,

رمان مرگ شهریار سنگور

خرید رمان مرگ شهریار سنگور

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان مرگ شهریار سنگور

رمان عنکبوت

خرید رمان عنکبوت

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان عنکبوت

رمان سقوط

خرید رمان سقوط

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان سقوط

رمان جوینده طلا

خرید رمان جوینده طلا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان جوینده طلا

رمان پرواز شبانه

خرید رمان پرواز شبانه

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان پرواز شبانه

رمان شرق بهشت

خرید رمان شرق بهشت

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان شرق بهشت

رمان مرشد و مارگریتا

خرید رمان مرشد و مارگریتا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان مرشد و مارگریتا

رمان سرگذشت آرتور گوردن پیم

خرید رمان سرگذشت آرتور گوردن پیم

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نسل آفتاب

خرید رمان سرگذشت آرتور گوردن پیم

رمان کالیگولا

خرید رمان کالیگولا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان کالیگولا

رمان دادگسترها

خرید رمان دادگسترها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان دادگسترها

رمان حکومت نظامی (شهر بندان)

خرید رمان حکومت نظامی (شهر بندان)

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان حکومت نظامی (شهر بندان)

رمان جنایت و مکافات

خرید رمان جنایت و مکافات

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان جنایت و مکافات

رمان نفوس مرده

خرید رمان نفوس مرده

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان نفوس مرده

کتاب مرغ دریایی

خرید کتاب مرغ دریایی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب مرغ دریایی

کتاب سه خواهر

خرید کتاب سه خواهر

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب سه خواهر

کتاب دایی وانیا

خرید کتاب دایی وانیا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب دایی وانیا

رمان ماندارن ها

خرید رمان ماندارن ها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات دنیای نو

خرید رمان ماندارن ها

رمان شوالیه ناموجود

خرید رمان شوالیه ناموجود

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان شوالیه ناموجود

رمان دزیره

خرید رمان دزیره

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات صدای معاصر

خرید رمان دزیره

کتاب استالینگراد - آغاز پایان

خرید کتاب استالینگراد - آغاز پایان

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نسل آفتاب

خرید کتاب استالینگراد - آغاز پایان

رمان تحقیر و توهین شده ها

خرید رمان تحقیر و توهین شده ها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان تحقیر و توهین شده ها

کتاب باغ آلبالو

خرید کتاب باغ آلبالو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب باغ آلبالو

کتاب ایوانف

خرید کتاب ایوانف

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب ایوانف

کتاب وحشی

خرید کتاب وحشی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب وحشی

رمان مجموعه آثار آلبر کامو

خرید رمان مجموعه آثار آلبر کامو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان مجموعه آثار آلبر کامو

کتاب بیگانه

خرید کتاب بیگانه

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب بیگانه

کتاب مرگ شادمانه

خرید کتاب مرگ شادمانه

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب مرگ شادمانه

کتاب دور از دیار و قلمرو

خرید کتاب دور از دیار و قلمرو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب دور از دیار و قلمرو

کتاب طاعون

خرید کتاب طاعون

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب طاعون

کتاب شازده کوچولو

خرید کتاب شازده کوچولو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب شازده کوچولو

رمان مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری

خرید رمان مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان مجموعه داستان های آنتوان دوسنت اگزوپری

رمان پیک جنوب

خرید رمان پیک جنوب

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان پیک جنوب

کتاب خلبان جنگ

خرید کتاب خلبان جنگ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب خلبان جنگ

کتاب زمین آدم ها

خرید کتاب زمین آدم ها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب زمین آدم ها

رمان دژ

خرید رمان دژ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان دژ

رمان توفان

خرید رمان توفان

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان توفان

رمان انزجار

خرید رمان انزجار

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان انزجار

کتاب ابله (دو جلدی)

خرید کتاب ابله (دو جلدی)

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب ابله (دو جلدی)

کتاب خاطرات خانه ی مردگان

خرید کتاب خاطرات خانه ی مردگان

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب خاطرات خانه ی مردگان

کتاب مردمان فرودست

خرید کتاب مردمان فرودست

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب مردمان فرودست

رمان ایزابل بروژ

خرید رمان ایزابل بروژ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان ایزابل بروژ

رمان فانفارلو

خرید رمان فانفارلو

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات فرهنگ جاوید

خرید رمان فانفارلو

کتاب بارون درخت نشین

خرید کتاب بارون درخت نشین

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید کتاب بارون درخت نشین

رمان حیوان اندیشمند

خرید رمان حیوان اندیشمند

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر تهران

خرید رمان حیوان اندیشمند

کتاب خورشید خانواده اسکورتا

خرید کتاب خورشید خانواده اسکورتا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید کتاب خورشید خانواده اسکورتا

کتاب سفر به دوزخ

خرید کتاب سفر به دوزخ

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب سفر به دوزخ

رمان ویکنت دو نیم شده

خرید رمان ویکنت دو نیم شده

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان ویکنت دو نیم شده

رمان ییلاق انگلیسی

خرید رمان ییلاق انگلیسی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان ییلاق انگلیسی

رمان خانواده ی نفرین شده ی کندی

خرید رمان خانواده ی نفرین شده ی کندی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان خانواده ی نفرین شده ی کندی

رمان اتاق افسران

خرید رمان اتاق افسران

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نشر چشمه

خرید رمان اتاق افسران

کتاب برادران کارامازوف (2جلدی)

خرید کتاب برادران کارامازوف (2جلدی)

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب برادران کارامازوف (2جلدی)

کتاب نخستین مرد

خرید کتاب نخستین مرد

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب نخستین مرد

کتاب به امید دیدار در آن دنیا

خرید کتاب به امید دیدار در آن دنیا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب به امید دیدار در آن دنیا

کتاب سقوط برلن

خرید کتاب سقوط برلن

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نسل آفتاب

خرید کتاب سقوط برلن

رمان بل آمی

خرید رمان بل آمی

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان بل آمی

رمان جان های افسرده

خرید رمان جان های افسرده

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان جان های افسرده

رمان نوه آقای لین

خرید رمان نوه آقای لین

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان نوه آقای لین

کتاب تاراس بولبا

خرید کتاب تاراس بولبا

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب تاراس بولبا

رمان مبارزه با مرگ پیشه ی من است

خرید رمان مبارزه با مرگ پیشه ی من است

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان مبارزه با مرگ پیشه ی من است

کتاب رستاخیز

خرید کتاب رستاخیز

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب رستاخیز

رمان یادداشت های زیرزمین و شب های روشن

خرید رمان یادداشت های زیرزمین و شب های روشن

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان یادداشت های زیرزمین و شب های روشن

رمان فراز و نشیب زندگی بدکاران

خرید رمان فراز و نشیب زندگی بدکاران

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات ققنوس

خرید رمان فراز و نشیب زندگی بدکاران

کتاب …یا به عزایم خواهی نشست

خرید کتاب …یا به عزایم خواهی نشست

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب …یا به عزایم خواهی نشست

کتاب …یا به عزایم خواهی نشست

خرید کتاب …یا به عزایم خواهی نشست

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب …یا به عزایم خواهی نشست

رمان شب ظلمانی فراموش شدگان

خرید رمان شب ظلمانی فراموش شدگان

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

خرید رمان شب ظلمانی فراموش شدگان

کتاب ناقوس عزا در سوگ که می زند

خرید کتاب ناقوس عزا در سوگ که می زند

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات افکار

خرید کتاب ناقوس عزا در سوگ که می زند

رمان ماجرای شگفت انگیز توتان خامون

خرید رمان ماجرای شگفت انگیز توتان خامون

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید رمان ماجرای شگفت انگیز توتان خامون

کتاب نبرد پرل هاربر

خرید کتاب نبرد پرل هاربر

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات نسل آفتاب

خرید کتاب نبرد پرل هاربر

کتاب پانزده ساله ام و نمی خواهم بمیرم

خرید کتاب پانزده ساله ام و نمی خواهم بمیرم

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب پانزده ساله ام و نمی خواهم بمیرم

کتاب سه روز و یک عمر

خرید کتاب سه روز و یک عمر

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب سه روز و یک عمر

کتاب دفترچه ها

خرید کتاب دفترچه ها

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب دفترچه ها

کتاب بالزاک،زندگی و آثارش

خرید کتاب بالزاک،زندگی و آثارش

ترجمه : پرویز شهدی از انتشارات مجید (به سخن)

خرید کتاب بالزاک،زندگی و آثارش

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي ع هوشیاری
معرفي کتاب هاي راضیه سلیم زاده
معرفي کتاب هاي هوشنگ جیرانی
معرفي کتاب هاي محسن کرامتی
معرفي کتاب هاي حسین معصومی همدانی
معرفي کتاب هاي ناصر فرزین فر